Ogłoszenia

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Przemysław Szymański P.P.U.H. “Przemko” realizuje projekt pn.: “Zaprojektowanie i przetestowanie innowacyjnych wózków dziecięcych Baby Merc” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu: opracowanie nowych produktów – innowacyjnych wózków dziecięcych, o atrakcyjnym designie, wysokiej trwałości i ergonomii oraz praktycznej i lekkiej konstrukcji stelaża, umożliwiającej złożenie wózka do minimalnych wymiarów.

Planowane efekty: w wyniku zrealizowania projektu zostanie rozpoczęty proces wdrożenia do działalności gospodarczej Firmy dwóch nowych modeli wózków, charakteryzujących się atrakcyjnym wyglądem oraz większą funkcjonalnością. Dodatkowymi efektami dla Przedsiębiorcy będą:

– dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu,

– rozłożenie ryzyka spadku sprzedaży na więcej produktów (stabilność Firmy),

– zwiększenie grona dotychczasowych klientów,

– wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym,

– stworzenie wizerunku innowacyjnej firmy, tworzącej nowe, efektowne i praktyczne rozwiązania w obszarze produktów dziecięcych.

Wartość projektu: 294 019,20 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 203 184,00 zł